γ΅γ‰γƒΌγ˜ πŸ‹@ε…΅εΊ« is a user on mstdn.kemono-friends.info. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ΅γ‰γƒΌγ˜ πŸ‹@ε…΅εΊ« @KY_fno@mstdn.kemono-friends.info
Follow

γ‚γƒΌγ€γ˜γ‚ƒγ‚η€γ„γŸγ‚‰γ¨γ‚Šγ‚γˆγšι€£η΅‘γ—γΎγ™γ­ο½ž

Β· 0 Β· 0