γ΅γ‰γƒΌγ˜ πŸ‹@ε…΅εΊ« is a user on mstdn.kemono-friends.info. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ΅γ‰γƒΌγ˜ πŸ‹@ε…΅εΊ« @KY_fno@mstdn.kemono-friends.info
Follow

γγ‚γγ‚ι€€εœ’γ—γͺγ‘γ‚Œγ°β€¦γ―γ‚„γ„

Β· 0 Β· 0