γ΅γ‰γƒΌγ˜ πŸ‹ is a user on mstdn.kemono-friends.info. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ΅γ‰γƒΌγ˜ πŸ‹ @KY_fno

οΌ‘οΌγƒΆζ‰€ε…¨ιƒ¨γ‚Ήγƒ†γƒΌγ‚Έγ«γ§γγ‚‹γ¨γ‹γ€γ‚ˆγ„

Β· 0 Β· 0