γ΅γ‰γƒΌγ˜ πŸ‹ is a user on mstdn.kemono-friends.info. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ΅γ‰γƒΌγ˜ πŸ‹ @KY_fno

γ‹γγ‚Œγ‚“γΌγ‚―γƒͺγƒƒγ‚―γ—γŸγ‚‰γƒžγƒŒγƒ«γŒοΌ‘γ‚³γ‚€γƒ³ζŒγ£γ¦γγ¦γ΅γ΅γ£γ¦γͺった

Β· 0 Β· 1